Popis souboru   Odkaz ke stažení
Zřizovací listina
   (usnesení zastupitelstva o sloučení organizací)
PDF, 1 050 kB
    (PDF 1 380 kB)
Rozhodnutí o registraci  Rozhodnutí o registraci
Transformační plán PDF, 433 kB
Ceník úhrad odkaz
Organizační schéma - Chráněné bydlení   PDF 81 kB
Leták o službě chráněné bydlení Praha Kunratice   PDF, 721 kB
Leták o službě chráněné bydlení Praha Černý Most PDF 653 kB
Leták o službě chráněné bydlení Kolín PDF, 656 kB
Leták o službě chráněné bydlení Český Brod PDF 737 kB
Leták o službě domov pro osoby se zdravotním postižením Kolín PDF 570 kB
Schválený rozpočet na rok 2021, a střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023
PDF,  2 100 kB
Schválený rozpočet na rok 2022 PDF,  17 500 KB
Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací hl. m. Prahy na roky 2024 a 2025 ODKAZ
   
Výroční zpráva Domova Svojšice za rok 2020 PDF,  979 kB
Výroční zpráva Centra komunitních služeb Pro život za rok 2021 PDF, 1753 kB
Výroční zpráva Domova sociálních služeb Vlašská za rok 2022 PDF, 2361 kB
Výroční zpráva Centra komunitních služeb Pro život za rok 2022 PDF 5635 kB
Výroční zpráva Centra komunitních služeb Pro život za rok 2023 PDF 36 689 kB
Výroční zpráva 2019 dle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů PDF, 40 kB
Výroční zpráva 2020 dle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů PDF, 43 kB
Výroční zpráva 2021 dle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů PDF, 204 kB

Výroční zpráva 2022 dle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

Centrum komunintních služeb Pro život 

PDF, 224 kB

Výroční zpráva 2022 dle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Domov sociálních služeb Vlašská    

PDF, 222 kB
Výroční zpráva 2023 dle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů PDF, 219 kB
Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů PDF 219 kB

Vyžádané informace:
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu – souhrn informací k veřejným zakázkám a právnímu zastoupení