Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Podle § 48 zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách a § 14 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Centra komunitních služeb Pro život poskytuje ubytování, stravu a úkony péče. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje konkrétně tyto úkony péče:

·       Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

·       Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

·       Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

·       Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

·       Sociálně terapeutické činnosti

·       Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

NAŠE SLUŽBY

Název zařízení a místo poskytování Domov sociálních služeb Vlašská
Vlašská 344/25, Praha 1 - Malá Strana, 118 00
Vedoucí: Bc. Martin Selner, selner.martin@ckspz.cz, mob.  +420 775 024 001

Domov sociálních služeb Papírenská
Papírenská 14, Praha 6, 160 00
Vedoucí: Bc. Martina Sklenářová, sklenarova.martina@ckspz.cz, mob. +420 731 387 037
 
Domov sociálních služeb Doubravčany
Doubravčany 12, 281 44, Zásmuky, 281 44
Pověřená řízením:  Markéta Hudcová, hudcova.marketa@ckspz.cz mob. +420 775 024 016
 
Domov sociálních služeb Kolín
Tyršova 255, Kolín II, 280 02
Pověřená řízením: Jana Homolková, homolkova.jana@ckspz.cz, mob. +420 773 487 220
 

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Sociální služby poskytujeme dospělým lidem s mentálním postižením a/nebo chronickým duševním onemocnění.

Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Vlašské, Vilové a v Doubravčanech poskytuje sociální službu lidem s mentálním postižením.
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Kolíně poskytuje sociální službu lidem s chronickým duševním onemocněním či mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním.
Přednostně jsou přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy.
 


METODY PRÁCE

Při realizaci služby primárně vycházíme z: 
  • vůle a preferencí uživatele našich služeb
  • míry potřebné podpory v různých životních oblastech
 
Na základě těchto dvou kritérií stanovujeme cíle spolupráce a volíme konkrétní metody sociální práce.
 
Metody poskytování služby jsou založeny na individuálním přístupu k člověku a principu zvyšování samostatnosti a soběstačnosti. Pracujeme dle interních dokumentů Etický kodex a Metodika práce. V práci postupujeme podle principů konceptu plánování zaměřeného na člověka.
 
Stavíme na multidisciplinární spolupráci sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách a dalších odborností psychoterapeuta a psychiatrické zdravotní sestry.

Zásady poskytování sociálních služeb, kterých se držíme:
 
  • Zásada důstnojností
Respektujeme člověka v jeho jedinečnosti, s ohledem na jeho reálný věk, životní zkušenosti, jeho profesi, vztahy, které měl a má, rodinu a původ…
Oslovování: noví zaměstnanci si nedomlouvají s lidmi tykání. Při domluvě o způsobu oslovování pracovnice zásadně nabízí vykání, oslovování jménem nebo příjmením (dle přání daného člověka). Pokud člověk trvá na tykání zaměstnanci, zaměstnanec mu přesto vyká a vyzývá k vykání. V individuálních případech dlouholetého zvyku tykání mezi člověkem a zaměstnancem budeme jednat podle dále domluveného postupu se sociálním pracovníkem nebo metodikem kvality.
Lidi, kteří využívají naše služby, nevystavujeme infantilizaci, tj. dětinskostem, která se může projevovat například v komunikaci s člověkem jako s dítětem, nadměrného používání zdrobnělin, nabízení činností, výzdoby a předmětů příslušející obyčejně dětem (hračky, obrázkové dětské knížky, zvířátka…). Tohoto se držíme jak v osobním projevu s člověkem, mezi zaměstnanci, tak písemném projevu.
 
  • Zásada ochrany soukromí
Přesto nebo právě proto, že lidé v Domově žijí ve společných ložnicích se společnými sociálními zařízeními, se společnými společenskými místnostmi, jedí ve společné jídelně, musíme využít každou příležitost pro soukromí, které lze umožnit:
- pracovnice nevstupují do ložnic a na toalety, koupelen… bez předchozího zaklepání a vyzvání člověka, že může vejít, vyjma situací ochrany zdraví nebo života člověka,
- zjišťujeme aktivně, zda chce člověk někdy být sám, kdy a zda k tomu má příležitost a možnosti
- při dopomoci při hygieně, mytí, svlékání a toaletě se vždy člověka ptáme, zda chce pomoci a slovně jej připravujeme na to, co uděláme a popisujeme, co děláme. 
 
  • Uschopňování
Dlouhodobý pobyt v pobytovém zařízení, kde je vykonáváno za člověka mnoho úkonů, které by zvládl a v běžném životě musel konat sám a učit se je, existuje nebezpečí zneschopnění těchto lidí, jejich následná pasivita, apatie, pohodlnost a ztráta motivace a snížení připravenosti a schopnosti se učit… Proto:
- nepečujeme, ale podporujeme,
- vše, co člověk může udělat sám, neděláme za něj,
- při podpoře postupujeme tak, že uděláme za člověka až ten úkon, který nezvládá nebo zvládnout nemůže, ale vždy upřednostňujeme, aby aspoň část úkonu udělal sám a naučil se i další krok,
- při dopomoci člověku, který má sníženy schopnosti z důvodů snížení mobility nebo fyzické
neschopnosti, se řídíme jeho slovními nebo neverbálními pokyny, dáváme mu na výběr, ptáme se jej na zpětnou vazbu: „chcete to takto?“ „mám udělat tohle?“ „ukažte na to, co chcete…“ apod., 
- motivujeme a učíme se motivovat lidi k aktivitě, zjišťujeme jejich zájmy, schopnosti, potřeby a přání, oblíbené činnosti, rozšiřujeme jejich možnosti v pracovní i zájmové oblasti…,
- podporujeme lidi v rozhodování o sobě a situacích, které je ovlivňují, vyslovování jejich potřeb a přání, ale i v jejich uskutečnění, v rozhodování o krocích, které k nim povedou…

 

PROSTORY, MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Domov sociálních služeb Vlašská
Domov pro osoby se zdravotním postižením Vlašská sídlí v Praze 1, Vlašská 25. Služby jsou poskytovány ve čtyřpodlažní budově s výtahem (do 3. patra) se zahradou. V přízemí budovy se nachází technické zázemí a údržba. Ve zvýšeném přízemí domu se nachází kuchyň, jídelna, kancelář hospodářky a technické zázemí kuchyně. Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením je 14 klientů a je zde zaměstnáno 16 pracovníků včetně zdravotního personálu.

Ve 4. patře budovy se nachází 8 lůžek v pěti pokojích. V tomto patře se nachází sociální zázemí s 2 WC, 1 sprchový kout. Je zde také izolační místnost s jedním lůžkem, samostatnou koupelnou (vana a WC). Na chodbě je umístěno sezení pro společnou relaxaci a možnost využívání televize. Součástí chodby jsou dva uzamykatelné sklady (zde je uložené ložní prádlo, ručníky, hygienické pomůcky, dezinfekční a úklidové prostředky) a WC pro zaměstnance.
 
V 3. patře se nachází 6 lůžek ve čtyřech pokojích. Sociální zařízení je zde rozdělené pro muže a ženy (2WC, 2koupelny). Součástí je i obývací pokoj, relaxační místnost, sesterna a kancelář vedoucího střediska.
 
2. patro je určeno pro využívání volného času klientů. Na tomto patře se nachází předsíň s prostorem pro přezutí a uložení bot, keramická a výtvarná dílna, cvičná kuchyňka, šatna a místnost pro individuální práci s klientem. Největším prostorem je zde společenská místnost, která slouží pro společenské aktivity, návštěvy, relaxaci u kávy, také pro jízdu na rotopedu a sledování TV pořadů. Zde jsou křesla, několik stolků a sedačka. Dále je tu i prostor s PC, kde je možné pracovat u stolu. Je vybaven židlemi. V patře se nachází sociální zázemí (1 WC klienti, 1WC zaměstnanci, sprcha pro zaměstnance) a místnost sloužící jako zázemí personálu. 
 
Domov sociálních služeb Papírenská
Jedná se o 4 podlažní vilu se zastavěnou plochou 134 m2. Suterén objektu tvoří tělocvična, keramická dílna, sklad, kotelna s místností pro údržbu, sociální zařízení – WC a sprcha. Přízemí objektu, INP tvoří jídelna, obývací pokoj, místnost pro zdravotní personál, kuchyň a sociální zařízení. V 1. patře jsou 3 pokoje klientů (1 – jednolůžkový a 2 – dvoulůžkový), šatna pro zaměstnance, koupelna, WC, izolační pokoj, sklad a kancelář vedoucí střediska. V podkroví se nachází koupelna a pokoje klientů (3 – jednolůžkový a 1 – dvoulůžkový).
Středisko je poblíž vlakovému nádraží a MHD (cca 5 min), poblíž střediska jsou také běžné veřejné služby, např. potraviny, drogerie, optika, zdravotnická zařízení, kadeřnictví atd.
  
Domov sociálních služeb Doubravčany
Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením v Doubravčanech je 16 lůžek. Středisko se nachází 52 km od Prahy směrem na Kutnou Horu, nedaleko města Zásmuky. Jedná se o soubor budov, které byly přebudovány v posledním desetiletí minulého století.
 
Centrální dům je dvoupatrový se zvýšeným podkrovím.  V přízemí se nachází kuchyň, kanceláře vedoucího a hospodářky, sklady, kotelna, vodárna, prádelna, dílna, šatna a sociální zařízení pro personál. V prvním podlaží najdeme halu, jídelnu, místnost pro návštěvy, šatnu přímé péče, pracovnu a relaxační místnost, sociální zařízení pro klienty (sprcha a wc) i personál. Druhé podlaží je především ložnicové a je zde sesterna, šatna zdravotního personálu a sociální zařízení (sprchy a wc). Ve třetím patře je tělocvična, další pokoje pro klienty a koupelna (sprchy a wc).
 
V dalších budovách areálu střediska najdeme keramickou dílnu, truhlářskou dílnu a garáže. Budovy obklopuje tříhektarový pozemek, zahrada, pole, rybník a louky.
O tyto pozemky se zaměstnanci spolu s klienty střediska podle svých možností a schopností starají. Spojení z Prahy je možné autobusem číslo 381 ze zastávky Háje. Cesta trvá přibližně jednu hodinu.
 
Domov sociálních služeb Kolín
Kapacita Domova pro osoby se zdravotní postižením v Kolíně je 8 lůžek. Služba je poskytována ve dvoupodlažní vile s přilehnou zahradou v běžné zástavbě, na adrese Tyršova 255, Kolín 2, 280 07. Objekt má Centrum komunitních služeb Pro život v nájmu od soukromého majitele.
Jedná se o dvě bytové jednotky, kdy každá z nich tvoří samostatně fungující domácnost.
Domácnost č. 1 je určena pro lidi s vyšší mírou potřebné podpory v oblasti mobility, je plně bezbariérová a nachází se ve spodním patře objektu. Je tvořena: 1x jednolůžkový pokoj, 2x dvojlůžkový pokoj a kuchyně s jídelním koutem. Pokoje klientů jsou vybaveny elektrickým polohovacím lůžkem s antidekubitní matrací, stolkem k lůžku, lampičkou, nočním stolkem s možností zamykání, stolkem a židlemi/křeslem, TV a šatní skříní s možností zamykání. Okna jsou cloněna záclonami a závěsy. Dveře od pokoje jsou opatřeny zámkem s možností pro lidi mít klíče od vlastního pokoje. Klíče jsou lidem poskytovány na základě provedeného nácviku zacházení s klíči a dle schopností a dovedností konkrétního člověka.
Kuchyně s jídelním koutem je vybavena plně vybavenou funkční kuchyňskou linkou se sporákem. Dále pak lednicí s mrazničkou, myčkou nádobí, rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou, mixérem a kuchyňským robotem. V kuchyni se nachází jídelní kout, který je vybaven prostorným jídelním stolem a 4 jídelními židlemi. Dalšími společnými prostory je chodba, samostatné WC a bezbariérová koupelna s prostorným sprchovým koutem, opatřeným úchytovými madly a protiskluzovou podložkou, pračkou a sušičkou. Samostatné WC i koupelna jsou opatřeny dveřmi s koupelnovým zámkem s možností zástrčky z vnější strany místnosti, v případě nouze otevřít klíčem. WC pro personál se nachází v této domácnosti.
 
Domácnost č. 2 je určena pro lidi s nižší mírou potřebné podpory v oblasti mobility. Je tvořena: 1x jednolůžkový pokoj, 1x dvojlůžkový pokoj. Dvoulůžkový pokoj je vybaven mechanickými polohovacími postelemi s antidekubitní matrací. V jednolůžkovém pokoji je vyvýšená postel s antidekubitní matrací. Oba pokoje jsou vybavené stolkem k lůžku, lampičkou, nočním stolkem s možností zamykání, stolkem a židlemi/křeslem a šatní skříní s možností zamykání. Okna jsou cloněna žaluziemi. Dveře od pokoje jsou opatřeny zámkem s možností pro lidi mít klíče od vlastního pokoje. Klíče jsou lidem poskytovány na základě provedeného nácviku zacházení s klíči a dle schopností a dovedností konkrétního člověka. Kuchyně s jídelním koutem je vybavena kuchyňskou linkou. Dále pak lednicí s mrazničkou, rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou, mixérem, kávovarem a odšťavňovačem. V kuchyni se nachází jídelní kout, který je vybaven prostorným jídelním stolem a 2 jídelními židlemi.
Další místností, která se v domácnosti nachází, je obývací pokoj, který je částečnou stěnou propojen s prostorem pro personál. V obýváku se nachází prostorná sedačka a TV.
Dalšími společnými prostorami je chodba a koupelna se sprchovým koutem, opatřeným úchytovými madly a protiskluzovou podložkou, spojená s WC. Místnost je opatřena dveřmi s koupelnovým zámkem s možností z vnější strany místnosti, v případě nouze otevřít klíčem.
V této domácnosti se tedy nachází prostor pro personál a personální šatní kout.
V suterénu objektu je umístěna technicko/úklidová místnost a skladovací prostory.
Obyvatelé DOZP si mohou po domluvě sami pokoje dovybavit.
 
Bezbariérovost objektu je zajištěna venkovní nájezdovou rampou a ve vnitřních prostorách mobilním pásových schodolezem a mobilním elektrickým zvedákem. Každý z uživatelů služby, který má obtíž s mobilitou, je vybaven individuální kompenzační pomůckou dle svých potřeb – invalidní vozík, invalidní vozík s přídavným elektrickým motorem, vysoké chodítko, nízké chodítko, francouzské hole. Pro případ potřeby je v DOZP déle k dispozici mobilní WC, mobilní koupací židle, čistička vzduchu, UVC sterilizér, paravan pro zajištění soukromí. Každé lůžko je vybaveno evakuační podložkou.
Každá domácnost je potřeba nouzovým signalizačním tlačítkem SOS. Všichni lidé jsou informováni o situacích, ve kterých se tlačítko používá, je s nimi veden nácvik používání tohoto tlačítka. Všechny místnosti jsou opatřeny požárními čidly.