Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením se poskytuje pobytová služba osobám s mentálním postižením, ve věku 19 – 64 let. Klienti této služby jsou mobilní osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména schopností zajistit si osobní péči, využívání veřejných míst, služeb a uplatňování práv a nároků. Přednostně jsou přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt na území Hlavního města Prahy.

Aktualizujeme stránky.