11 století
První zmínka v archiváliích je z 11 století, kdy Svojšice daroval kníže Oldřich klášteru Ostrovskému. Později zde byla nevelká tvrz s poplužním dvorem. Zde se uvádí panoš Milota ze Svojšic, dále páni Detřich a Bohuněk ze Svojšic
1390
Po roce 1390 sídlili na tvrzi vladykové z Toužic a od roku 1427 Zásmučtí ze Zásmuk.
1481
Od roku 1481 patří tvrz rodu Amchů z Borovnice. V následujících desetiletích se zde vystřídalo několik majitelů, mezi jinými Jan z Valdšteina, Karel Mracký z Dubí a následně jeho syn Karel Eusebius
1626
V roce 1626 při selských bouřích byl zámek vypálen, další škody přinesla 30letá válka. Poté bylo vše prodáno Anně Kamile svobodné paní z Enkenfurtu, rozené hraběnce z Verdenberka, která začala se stavbou nového zámku.
1677
V roce 1677 prodala své statky hraběti Michalovi Osvaldovi z Thunu, který stavbu dokončil. Jeho dcera Eleanora Lichtensteinová zde sídlila do roku 1722.
1738
Další majitel pan Keiserstein vše prodává v roce 1738 Michaelovi Janovi hraběti z Althanů. Hrabě Althan byl potomkem španělského granda, který se usídlil v Čechách po bitvě na Bílé Hoře. Původní zámek byl zničen požárem v roce 1751 a na jeho místě byl vybudován nový zámek v barokním slohu, ale nynější podobu získal až v roce 1847, kdy byla jeho přední část zničena požárem a přestavěna.
1925
V roce 1925 dostala zámek do držení Kongregace Anglických panen, která v zámku zřídila obecní a měšťanskou školu s právem veřejnosti pro dívky.
1949
Roku 1949 byl zámek vyčleněn pro sociální a charitativní účely. Řeholní sestry zde pracovaly do roku 1958.
1958
Řeholní sestry zde pracovaly do roku 1958.
leden 2019
V lednu 2019 Domov Svojšice poskytuje celoroční sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního nebo kombinovaného onemocnění případně mentálního onemocnění, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita v organizaci je určena pro 110 klientů.
únor 2019
V únoru 2019 je odvolán ředitel, je vyhlášeno výběrové řízenín na nového ředitele.
 
květen 2019
Jsou zahájeny první kroky vedoucí k humanizaci služby a její transformaci. Snižuje se kapacita v budově zámku, rušíse vícelůžkové pokoje. Mapují se potřeby a přání všech lidí, kterým zařízení poskytuje sociální službu.
listopad 2019
V listopadu 2019 nastupuje nový ředitel jmenovaný Radou HMP, v organizaci byly započaty kroky k modernizaci služby. Organizace se proměňuje, začíná se nastavovat sociální model.
květen 2020
Koronavirus decimuje Českou republiku. Naše zařízení zatím odolává. Nastavená opatření jsou přísná a nekompromisní. 
srpen 2020
V sprnu 2020 revizní zpráva o stavu elektroinstalace konstatuje, že první, druhé patro a podkroví je nebezpečné. Lidé se stěhuji do náhradního ubytování, do bytovky, do Prahy Domova Ďáblice, Třebovle.
 
září 2020
V září 2020 otevíráme chráněné bydlení v běžné bytové zástavbě v Praze - pro prvních 13 lidí.
 
říjen 2020
V říjnu 2020 otevíráme chráněné bydlení v běžné bytové zástavbě v Českém Brodě - pro 11 lidí.
 
prosinec 2020
V prosinci 2020 je připraven náhradní objekt v bývalé léčebně v Kostelci nad Černými lesy.
 
2021
15. června 2021 se stěhují poslední lidé z areálu zámku ze Svojšic, a to do chráněného bydlení v Praze a nově i v Kolíně, a 30. června 2021 naše služba skončila poskytovat sociální služby ve Svojšicích. I nadále se snaží všem lidem zajistit důstojné bydlení komunitního typu.
 
září 2021
Do služby chráněného bydlení v Praze přijímáme prvního klienta z mimopražské příspěvkové organizace - Domova se zvláštním režimem Terezín.
březen 2022
Otevíráme sociální službu chráněné bydlení pro sedm lidí v Praze Kunratice. Jde o první byty, které jsou plně bezbariérové.
duben 2022
11 lidí začalo žít v našich komunitních službách CHB ve městě Kolín.
červenec 2022
Zřizovatel, Hlavní město Praha rozhodl o sloučení naší organizace s Domovem sociálních služeb Vlašská. Název přejímající organizace bude změněn na Centrum komunitních služeb Pro život a sídlo zůstane zachováno.
říjen 2022
Podpořili jsme 14 lidí v přechodu do námi vytvořených komunitních míst v Praze.
leden 2023
Sloučená organizace poskytuje celkem pět sociálních služeb, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář, centra denních služeb a sociální rehabilitaci a to téměř 250 lidem. Pro organizaci pracuje přes 200 zaměstnanců. 
červenec 2023
Otevíráme novou sociální službu v Praze 8, domov pro osoby se zdravotním postižením. 
září 2023
Dojednali jsme se zřizovatelem modernizaci služeb týdenní stacionář. Nově služby budou poskytovat celoroční pobytovou službu - domov pro osoby se zdravotním postižením. Současně upravujeme personální standard, tak abychom zvýšili kvalitu poskytovaných služeb.