Jak požádat o službu


Informace pro žadatele o sociální službu

V případě, že máte zájem o některou z námi poskytovaných služeb můžete vyplnit kontaktní formulář
nebo
pro další informace či pomoc s vyplněním kontaktního formuláře kontaktovat naše pověřené pracovnice pro příjem žádostí.

 

MÁTE ZÁJEM O SLUŽBY
 


Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Centrum denních služeb
Sociální rehabilitace

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
 

 
 

 

 


 
KoNTAKTUJTE NÁS

Pokud si s vyplněním formuláře nevíte rady, nebo potřebujete další informace, můžete kontaktovat pověřené pracovníky, kteří vám rádi poradí.

LUCIE KUBÁTOVÁ
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ