Chráněné bydlení

Chráněné bydlení

je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

Chráněné bydlení poskytuje konkrétně tyto služby:

 • Pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování 
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti 
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Lidé žijící ve službě jsou vedeni k co největší samostatnosti a zajišťují si snídaně, večeře, a případně svačiny a obědy sami nebo s pomocí asistentů CHB. Do pomoci se zajištěním stravy spadá plánování, hospodaření s penězi, nakupování, samotná příprava jídla, stolování a následný úklid.

Lidé si mohou zajistit odebírání obědů z okolních jídelen či vývařoven. A to buď sami nebo s pomocí asistentů na CHB.

Centrum komunitních služeb Pro život dále poskytuje lidem tyto základní činnosti:
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • sociálně terapeutické činnosti.
 
Péče v CHB je poskytována podle individuálních potřeb každého člověka. Během prvních tří měsíců od nástupu do služby se člověk adaptuje a jsou vedoucím služby a pracovníky mapovány jeho schopnosti, dovednosti a míra potřebné podpory. S člověkem je sestaven plán podpory, kde je jasně stanoveno, v jakých oblastech a jak často daný člověk podporu využije. Poté je mu po společné domluvě přidělen klíčový pracovník, se kterým se domlouvají na cílech spolupráce prostřednictvím individuálního plánu. Tyto cíle slouží k rozvoji, osamostatnění a zvyšování kvality života každého člověka. Plány podpory a individuální plány jsou pravidelně vyhodnocovány, a to nejméně jednou za rok. Oba plány má člověk pro svoji potřebu v tištěné podobě.
Úklid si lidé zajišťují sami nebo s pomocí pracovníků v sociálních službách. V případě úklidu společných prostor se spolubydlící v úklidu střídají. Lidé jsou vedeni k samostatnosti a jsou poučení o bezpečném zacházení s čisticími prostředky a elektrospotřebiči. Odpadky si každý člověk vynáší sám do veřejně přístupných popelnic podle místa bydliště.

Praní prádla si každý člověk zajišťuje sám nebo s dopomocí pracovníka v sociálních službách. Praní prádla se provádí jako v běžné domácnosti. Lidé jsou poučeni a učí se bezpečně zacházet s domácími elektrospotřebiči. Osobní ochranné prostředky pracovníci používají pouze v případě, že to daná situace vyžaduje. Pracovníci se na svých osobních přestávkách s lidmi domlouvají. Každý asistent se snaží využít přestávku tak, aby ji nemusel trávit v bytě u daného člověka.
 

Chráněné bydlení v Kolíně

Služba je poskytována ve třech domech v městě Kolín.
Lidem se poskytuje ubytování ve dvou objektech. V ul. V Břízách se jedná o rodinný dům o dispozici dvou bytů 3+1 a jednoho bytu 1kk. V ul.Šotnovská se jedná o jeden byt 2+1 a dva byty 3+1. V ul. Tyršova se jedná o rodinný dům o dispozici dvou bytů 3+1. Každý člověk bydlí v jednolůžkovém/dvoulůžkovém pokoji. Pokoj je standardně vybaven lůžkem, uzamykatelným nočním stolkem nebo uzamykatelnou šatní skříní, lustrem, záclonami a závěsem. Stůl a židle jsou buď umístěny v pokoji daného člověka nebo ve společných prostorách. V každé bytové jednotce se nachází společná kuchyně vybavená kuchyňskou linkou, sporákem, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí a lednicí. V každém bytě je umístěná toaleta a koupelna.  V obou objektech je lidem k dispozici pračka a sušička prádla. Po dohodě s poskytovatelem si může člověk vybavit pokoj vlastním nábytkem a doplňky.

Pobytová služba CHB se poskytuje 24 hodin denně. V každém objektu (ul.Šotnovská a ul.V Břízách) je umístěn centrální systém nouzových tlačítek (v každé domácnosti jedno tlačítko), které v případě stlačení přivolá asistenta CHB na pomoc, a to především v nočních hodinách. Všichni lidé jsou vedeni a poučeni o tom, jak nouzové tlačítko funguje, a v jakých situacích ho mají použít.

Leták o službě ve snadném čtení.


Chráněné bydlení v Praze

V Praze poskytují službu dva pracovní týmy. Tým pro Černý Most a přidružené lokality (Malešice, Libeň a Vysočany) a tým pro Kunratice.
Byty jsou o různých dispozicích- 1+kk, 2+1, 3+1 a 4+1. Každý byt disponuje jedním, dvěma nebo třemi obyvatelnými pokoji. V každém pokoji bydlí 1 či 2 lidé. Každý byt má kuchyň, která je vybavená kuchyňskou linkou a sporákem. Všechny byty jsou vybaveny toaletou a koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou a toaletní skříňkou. Primárně podporujeme uživatele, aby si byt a pokoj vybavili vlastním nábytkem a elektrospotřebiči. V případě elektrospotřebičů se uživatelé mezi sebou domlouvají, kdo co pořídí, v tom jsou také podporováni pracovníky. Pokud toto není v uživatelových možnostech, CHB zajistí základní vybavení. Mezi základní vybavení při tom patří: postel (včetně polštáře, peřiny), skříň, stůl a židle, lednice, pračka, mikrovlnná trouba, potřeby pro úklid a základní nádobí. Byt je veden jako běžná domácnost, proto se v něm nenachází žádné další pomocné místnosti. Služba je poskytována v 14 bytech v běžné zástavbě.

Pobytová služba CHB v Praze se poskytuje denně v rozsahu (časových úsecích) od 7 do 21 hodin po celý rok podle potřeb klientů v případných dalších variantách:
 • v případě potřeby noční pohotovost,
 • podle potřeby klientů je poskytovaná 24 hodinová péče.

Zázemí pro personál se pro tým CHB Praha Kunratice nachází přímo v místě poskytování a zázemí pro tým CHB Praha Černý Most se nachází v kanceláři na adrese Bobkova 703/39, Praha Černý Most.

Ve všech místech je zázemí pro personál vybaveno běžným kancelářským vybavením, včetně uzamykatelné skříně na osobní dokumentaci, trezorem, několika notebooků a mobilních telefonů, barevné tiskárny a internetem.

Leták o službě ve snadném čtení - místo poskytování Černý Most
Leták o službě ve snadném čtení - místo poskytování Kunratice

Chráněné bydlení v Českém Brodě

Služba je poskytována ve dvou domech v městě Český Brod.
Lidem se poskytuje ubytování ve dvou na sebe přilehlých budovách chráněného bydlení. Člověk bydlí v jednolůžkovém/ dvoulůžkovém pokoji. Pokoj je standardně vybaven lůžkem, uzamykatelným nočním stolkem nebo uzamykatelnou šatní skříní, lustrem, záclonami a závěsem. Stůl a židle jsou buď umístěny v pokoji každého člověka nebo ve společných prostorách. Každý dům má 2 koupelny spojené s toaletou, v přízemí je koupelna vybavena sprchovým koutem, v prvním patře pak vanou. V přízemí každého domu je společná místnost- obývací pokoj propojený s jídelnou a kuchyňským koutem. Kuchyň je vybavená kuchyňskou linkou, sporákem, mikrovlnou troubou a lednicí.
Pobytová služba CHB se poskytuje 24 hodin denně. V každém domě je umístěno nouzové tlačítko, které v případě stlačení přivolá asistenta CHB na pomoc, a to především v nočních hodinách. Všichni lidé jsou vedeni a poučeni o tom, jak nouzové tlačítko funguje, a v jakých situacích ho mají použít.

CHB CKSPZ v Českém Brodě má kapacitu 11 lidí s cílovou skupinou osoby s chronickým duševním onemocněním nebo mentálním postižením, kteří prožili velkou část svého života v ústavním nebo zdravotnickém zařízení.

Leták o službě ve snadném čtení.