Naše služby

Centrum komunitních služeb Pro život je zařízení hlavního města Prahy, provozuje jednu sociální službu: Chráněné bydlení pro lidi s chronickým psychiatrickým onemocněním. 
 
Poskytované služby a chod zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám jednotlivých lidí. Zjišťujeme potřeby každého člověka a pomáháme mu tyto potřeby naplnit. Bereme v potaz aktuální fyzický a duševní stav každého člověka a podle toho plánujeme a realizujeme poskytování podpory. Mapujeme míru potřebné podpory, kterou jednotliví lidé potřebují, a pak podle zmapované podpory pro každého člověka individuálně postupujeme.

spolu_mensi.jpg
 

Projekt transformace pobytových služeb

Usnesení Rady hlavního města Prahy ze dne 03.05.2021 je organizace Centrum komunitních služeb Pro život (dříve Domov Svojšice) zařazena do projektu transformace pobytových služeb. Na základě toho v domově se zvláštním režimem systematicky připravujeme lidi na odchod z ústavní péče do služeb komunitního charakteru.

Zjišťujeme, kde by lidé chtěli žít a jak, připravujeme je na odchod nejčastěji do chráněného bydlení, aby tento přechod co nejlépe zvládli. Činíme tak například pravidelnými nácviky různých činností, psychickou podporou a zapojováním těchto lidí do rozhodování v procesu transformace pobytové služby. Následně jim také pomáháme v přechodu do nových služeb komunitního typu.

 Z těchto důvodů do služby domov se zvláštním režimem nejsou přijímání noví klienti.