Naše služby

Centrum komunitních služeb Pro život je zařízení hlavního města Prahy, provozuje čtyři sociálních služeb: Domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněná bydlení, centra denních služeba a sociální rehabilitaci. 
 
Poskytované služby a chod zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám jednotlivých lidí. Zjišťujeme potřeby každého člověka a pomáháme mu tyto potřeby naplnit. Bereme v potaz aktuální fyzický a duševní stav každého člověka a podle toho plánujeme a realizujeme poskytování podpory. Mapujeme míru potřebné podpory, kterou jednotliví lidé potřebují, a pak podle zmapované podpory pro každého člověka individuálně postupujeme.


 
 

V Centru poskytujeme 4 druhy sociálních služeb

Mohlo by vás zajímat