Sociální rehabilitace

 

Cílová skupina: Sociální služby poskytujeme lidem s chronickým duševním onemocnění a s mentálním postižením. Služba je určena pro lidi, kteří opustili ústavní sociální zařízení HMP. Služba je poskytována v terénní formě v okrese Kolín, okrese Praha-Východ, konkrétně v Kostelci nad Černými lesy, Říčany, lidem ve věku od 19 let.

Při poskytování sociálních služeb vycházíme z těchto principů:

 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času apod…)
 • Individuální přístup respektující potřeby a volbu klienta
 • Dlouhodobé provázení osob s duševním onemocněním
 • Práce s širším okolím uživatele
 • Informovanost uživatele (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů,
  běžných veřejných službách apod…)
 • Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými
  službami, soudy, institucemi apod…)
 • Respektování práv uživatelů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
 • Respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů
 • Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce

Posláním terénních sociálních služeb DSSV je být lidem, kterým službu poskytujeme, jedním z
průvodců na cestě k životu bez ústavu.
Cílem služby je posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl
využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí.
Sociální rehabilitace je prováděna formou Programu, který se zaměřuje na 6 oblastí, jež se
vzájemně doplňují.
Jedná se o nácviky činností a dovedností spojené s provázením a celoživotním vzděláváním.

Služba je poskytována uživatelům dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, a to BEZPLATNĚ.

Při realizaci služby primárně vycházíme z:

 • vůle a preferencí uživatele našich služeb
 • míry potřebné podpory v různých životních oblastech

Na základě těchto dvou kritérií stanovujeme cíle spolupráce a volíme konkrétní metody sociální
práce. Metody poskytování služby jsou založeny na individuálním přístupu k člověku a principu
zvyšování samostatnosti a soběstačnosti. Pracujeme dle interních dokumentů Etický kodex a
Metodika práce. V práci postupujeme podle principů konceptu plánování zaměřeného na
člověka. Stavíme na multidisciplinární spolupráci odborností sociálního pracovníka, pracovníka
v sociálních službách, psychoterapeuta a psychiatrické zdravotní sestry.

Další informace o službě naleznete zde