Cílová skupina

 

Cílová skupina a její specifika

Centrum komunitních služeb Pro život poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením a/nebo chronickým duševním onemocněním. Ve čtyřech druzích:


Pobytová forma:
Ambulatní forma:
Ambulantní a terénní forma: