Úhradník za služby

 

Úhrady pro lidi zařízení Centrum komunitních služeb Pro život

 

Domov se zvláštním režimem

Úhrada za bydlení /den/osoba:

  • Jednotně na 210,- Kč
Úhrada za stravu/den/osoba
  • ​​Jednotně na 160,- Kč  (z toho náklady na potraviny 100,- Kč, náklady na režii 60,- Kč). Klient bere na vědomí, že oběd je zajištěn externím subjektem.
  • Jednotně na 210,- Kč
Úhrada za úkony péče
  • V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., § 73, odst. 4, náleží poskytovateli služby domov se zvláštním režimem příspěvek na péči ve výši 100 % přiznaného příspěvku.

Chráněné bydlení - místo poskytování Český Brod

 Úhrada za bydlení /den/osoba:
  • Jednotně na 200,- Kč

Vedeme lidi v co největší samostatnost proto v Českém Brodě poskytujeme pomoc s přípravou stravy,

Chráněné bydlení - místo poskytování Praha

Úhrada za bydlení /den/osoba:
  • Jednotně na 210,- Kč
Vedeme lidi v co největší samostatnost proto v Praze poskytujeme pomoc s přípravou stravy,
 

Chráněné bydlení - místo poskytování Kolín

Úhrada za bydlení /den/osoba:
  • Jednotně na 210,- Kč
Vedeme lidi v co největší samostatnost proto v Kolíně poskytujeme pomoc s přípravou stravy,

Úhrada za úkony péče v celé službě chráněné bydleni
  • viz. nařízení ředitele.


Pokud by člověku po zaplacení úhrady za ubytování a stravu (je-li služba sjednána) za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částky úhrady za ubytování a stravu se rovnoměrně sníží.

​Úhradník je platný od 1.1.2022
Zveřejněn 15.12.2021
 

Nařízení ředitele - platný sazebník.