Informace o změně sídla a názvu organizace

 
Vážení opatrovníci, příbuzní a známí našich klientů, vážení obchodní partneři,
 
touto cestou Vás informuji, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy, jakožto zřizovatel, svým usnesením č. 31/62 ze dne 11. listopadu 2021 rozhodlo o změně názvu naší organizace a změně sídla.
 
S účinností od 15. prosince 2021 se Domov Svojšice přejmenovává na Centrum komunitních služeb Pro život se sídlem Vlašská 344/25, 118 00 Praha 1. K těmto změnám zřizovatel přistoupil z organizačních důvodů, jelikož od července 2021 Domov Svojšice neposkytuje sociální služby ve Svojšicích.
 
Změna názvu a sídla organizace nemá žádný vliv na poskytování sociálních služeb, které aktuálně poskytujeme. Tento dopis má pouze informační charakter, přímého poskytování pobytových sociální služb se nikterak nedotýká.

Telefonní kontakty, emailové adresy, webové stránky budou i nadále fungovat na původních kontaktech. 

Zřizovací listina

Dopis