Informace o ukončení poskytování sociální služby

31. 08. 2022

Vážení opatrovníci, příbuzní a známí našich klientů,
oznamujeme Vám, že sociální služba domov se zvláštním režimem bude ukončena k 30. listopadu 2022. 
Zrušení sociální služby domov se zvláštním režimem je v souladu s Plánem transformace a rozvoje sociálních služeb příspěvkové organizace hlavního města Prahy ze dne 10.6.2022. 
O zrušení registrace na žádost poskytovatele byla odeslána registračnímu úřadu v souladu s § 107 odst. 2 písm. i) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
S pozdravem
Martin Kahánek, ředitel