Informace o slučování organizace (domov se zvláštním režimem)

Vážení opatrovníci, příbuzní a známí našich klientů,

dovoluji si Vás informovat o schválení sloučení Centra komunitních služeb Pro život a Domova sociálních služeb Vlašská Zastupitelstvem hlavního města Prahy a to k 1. lednu 2023.

Uvědomuji si potřebu stability klientů a vážím si starosti jejich rodin o dobré prostředí, ve kterém jejich blízcí žijí. Chci zdůraznit, že navrhovaná změna nebude mít žádný dopad na klienty zařízení ani na personál v přímé péči. Rád bych všechny ujistil, že klienti se nebudou nikam stěhovat a nedojde ani k žádným změnám v rozsahu poskytované péče. I nadále budeme pracovat na zkvalitňování našich služeb a vytvářet nové služby komunitního charakteru.

Z mého pohledu sloučením organizací dojde k synergii dobré praxe obou zařízení, která pomůže urychlit procesy rozvoje sociálních služeb na území hlavního města, a k provozní optimalizaci.

I nadále budeme pro všechny naše klienty průvodci na cestě k běžnému životu. Vycházíme z jejich vůle, preferencí a skutečných potřeb. Na těchto třech základních veličinách stavíme naše služby.

V případě, jakýchkoliv dotazů, se na mě můžete obrátit mob. +420 702 088 912 nebo kahanek.martin@ckspz.cz

S pozdravem                               

Martin Kahánek

ředitel

prezentace Domova sociálncích služeb Vlašská