Hlavní město dokončilo transformaci ústavní péče ve Svojšicích, kam byli po desetiletí odváženi Pražané se zdravotním znevýhodněním

Pražští zastupitelé včera symbolicky stvrdili dokončení dvouleté proměny ústavního zařízení ve Svojšicích na Kolínsku. Pražská příspěvková organizace nyní funguje bez přítěže barokního zámku a zanedbaného parku, zato s novým jménem a portfoliem komunitních sociálních služeb, které odpovídají potřebám a přáním klientů a které umožnily jejich návrat do Prahy do nových domácností.

„Příběh ústavu ve Svojšicích ukazuje na dlouhodobé selhání politiky hlavního města, které třicet let po pádu komunismu financuje neuvěřitelných 1 100 lůžek v pěti regionech daleko za hranicemi Prahy. Obyvatelé metropole měli na výběr mezi ústavní péčí v oblasti Krušnohoří, v bývalých kasárnách terezínského ghetta nebo třeba ve Šluknovském výběžku. Naším úkolem je investovat do nových služeb přímo v Praze, které umožní lidem důstojný život s odpovídající podporou podle jejich opravdových potřeb. Je to běh na dlouhou trať, avšak proměna prvního zařízení a rozvoj prvních desítek nových míst přímo v Praze dokládají, že taková cesta existuje. Největší díky patří všem pracovníkům, vedení organizace i rodinám a podporovatelům této změny,“ řekla Milena Johnová, pražská radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Stav zámeckého objektu ve Svojšicích byl shledán jako dlouhodobě nevyhovující již v roce 2008, přesto byla sociální služba pro lidi s duševním onemocněním a mentálním znevýhodněním beze změny poskytovaná až do roku 2020. Audit hospodaření a následná výměna vedení nastartovala proces modernizace péče o velmi zranitelné obyvatele domova. Několikaměsíční revize elektroinstalace potvrdila, že objekt není bezpečný pro uživatele a pracovníky sociální služby. V objektu byla také další nevyhovující technická infrastruktura, včetně zastaralé čističky odpadních vod.

Poskytované sociální služby se následně přestěhovaly do měst v širším regionu a prvních dvacet klientů se dle jejich přání vrátilo zpět do Prahy do nově vzniklého chráněného bydlení. Organizace dnes funguje na celkem čtyřech místech a má pověření k poskytování komunitních sociálních služeb. Kromě chráněného bydlení jde zejména o osobní asistenci, podporu samostatného bydlení nebo sociální rehabilitaci.

„V těžké situaci, ve které se organizace ocitla, jsme připravili plán modernizace, který jsme projednali se zřizovatelem a podle kterého postupujeme. Místo zániku a uzavírání služeb se soustředíme na rozvoj organizace, na potřeby každého jedince a připravujeme nové služby na míru,“ prohlásil Martin Kahánek, ředitel Domova Svojšice.

„Pomocí metod sociální práce, které v organizaci dříve nebyly podporované, jsme zjistili, že minimálně čtvrtina klientů i po delší době od umístění mimo Prahu stále usiluje o návrat zpět. Pro všechny naše klienty jsme pak průvodci na cestě k běžnému životu. Vycházíme z jejich vůle, preferencí a skutečných potřeb a na základě těchto tří veličin stavíme naše služby,“ popsala nový přístup metodička kvality Domova Svojšice Radka Čebišová.

Z hlediska kvality péče byly v zámku nevyhovující vnitřní dispozice, někdy až šestilůžkové pokoje neposkytovaly dostatek soukromí. V létě 2020 proto radní hlavního města i s ohledem na technický stav budovy rozhodli, že areál není vhodný pro důstojné bydlení a další využití objektu zámku pro poskytování pobytové sociální služby není pro hlavní město žádoucí.

„Zámek není v úplně ideálním technickém stavu, budeme nyní zvažovat jeho další využití, například pro archivní účely. V případě, že pro něj nenalezneme využití, začnou jednání se Středočeským krajem,” dodal Jan Chabr, radní pro oblast majetku.

zdroj: praha.eu.