Součástí péče o klienty je i celodenní stravování.
Stravování je zajištěno 5x denně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Obědy jsou zajištěny dovozem společnosti ALMED, ostatní je zajištěno vlastním personálem. Klientům s diabetes mellitus (cukrovka) je podávána svačina i druhá večeře. Na doporučení lékaře nebo specialisty je zde možnost zařadit dietu či úpravu stravy.

STRAVOVACÍ ŘÁD

Snídaně 07:30 - 08:30 hod.
Oběd 11:30 - 12:30 hod.
Odpolední svačina 14:30 - 15:00 hod.
Večeře 17:00 - 18:00 hod.
Druhá večeře 21:00 - 22:00 hod.


 
  • Skladba stravy je přizpůsobena věku, zdravotnímu stavu a přání klientů. Klienti svými návrhy mohou přispívat k sestavování jídelníčků.
  • Jsou zde zohledňována jejich přání a připomínky ke stravě. Dohlíží se na dodržování pitného režimu po celý den.

Další poskytované služby