Sociální pracovnice se zájemcům o sociální službu věnuje v pracovní době, která je vyvěšena na dveřích její kanceláře a zde na internetových stránkách.

 

ÚŘEDNÍ HODINY SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Pondělí 07:30 – 15:00 hod.
Úterý 07:30 – 15:00 hod.
Středa 07:30 – 15:00 hod.
Čtvrtek 07:30 – 15:00 hod.
Pátek 07:30 – 15:00 hod.
 

 

DÁLE POSKYTUJEME

 • základní sociální poradenství
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE

 • Zájemci o umístění v našem zařízení si mohou podat žádost o pobytovou službu, kterou vyplní a spolu s dotazníkem úkonu, vyjádřením lékaře a souhlasem o poskytování osobních údajů zašlou na adresu našeho zařízení
 • Žádost je zařazena do evidence čekatelů, kterou spravuje vedoucí sociálního oddělení  
 • Při zařazení žádosti je zaslán informativní dopis a následně je zájemce vyzván k sociálnímu šetření
 • Žádosti aktualizujeme průběžně 1x ročně

PŘI NÁSTUPU MUSÍ MÍT S SEBOU

 • občanský průkaz
 • kartičku pojištěnce
 • rodný list
 • aktuální výměr důchodu
 • rozhodnutí o přiznání  příspěvku na péči
 • rozhodnutí o svéprávnosti
 • rozhodnutí o opatrovnictví
 • léky na 3 dny
 • hygienické potřeby
 • oblečení, boty na ven a přezůvky
 • kapesné
 • cigarety, pokud klient kouří

INFORMACE PŘI NÁSTUPU 

 • Klient je informován a seznámen s chodem oddělení a prostředím, kde bude bydlet. Při přijetí jsou vyplněny a předány doklady k pobytové službě, včetně smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je podepsána v den nástupu
 • Při příjmu je přítomna sociální pracovnice a vedoucí oddělení, které podávají ihned potřebné informace
Klient má právo kdykoli v průběhu platnosti smlouvy požádat staniční sestru, vrchní sestru nebo sociální pracovnici o změnu klíčového zaměstnance. Nového klíčového zaměstnance stanoví po dohodě s klientem staniční sestra.
Klient může mít stanoveno i více klíčových zaměstnanců, pak je na dohodě těchto zaměstnanců, jak se podělí o úkoly spojené s funkcí klíčového zaměstnance.

Další poskytované služby