Ošetřovatelská péče zdravotních sester

Kromě výše uvedených činností zajišťujeme také nezbytnou ošetřovatelskou péči přímo u nás v Domově všeobecnými sestrami, praktickým lékařem a psychiatrem.
Zajišťujeme také návštěvy dalších odborných lékařů v závislosti na potřebách uživatelů nebo naopak doprovázíme uživatele ven do ordinací či nemocnic.
 

Ordinační doba

 
 
Distribuovaná Klinika
sdružení praktických lékařů
 
1× týdně
MUDr. Robert Brock
(psychiatr)
1x za 6 týdnu, v ordinaci lékaře kdykoliv

Další poskytované služby