Lidé mohou v domově se zvláštním režimem využívat mnoha aktivit, například kognitivní rehabilitaci, trénink paměti, tematická odpoledne, divadelní kroužek, péče o drobná zvířata, pěstování zeleniny, nácvik jemné motoriky.
 
Tyto aktivity se mění v čase podle potřeb a zájmů lidí, kteří naši sociální službu využívají. Pomáháme lidem také v tom, aby se mohli realizovat v aktivitách mimo DZR a začlenili se tak do společnosti.Lidé mohou v DZR využívat mnoha aktivit, například kognitivní rehabilitaci, trénink paměti, tematická odpoledne, divadelní kroužek, péče o drobná zvířata, pěstování zeleniny, nácvik jemné motoriky.

Tyto aktivity se mění v čase podle potřeb a zájmů lidí, kteří naši sociální službu využívají. Pomáháme lidem také v tom, aby se mohli realizovat v aktivitách mimo DZR a začlenili se tak do společnosti.

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY